Attester (ikke momsbelagte)

Pris
Attestation ved sygdom (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg) 900 kr
Mulighedserklæring (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg) 900 kr
Attestation til studie (kræver gyldigt studiekort) 400 kr
Attester (momsbelagte) Pris
Motorattest til kørekort 600 kr
Motorattest til kørekort + diabetesattest 700kr
Ansøgning om Handicapkort 700 kr
Attester i forbindelse med udlandsrejser, herunder til afbestillingsforsikring 700 kr
Attester til sportsbegivenheder (fx maratons, dykning, skydiving) 700 kr
Ambassade og medicinattester 700 kr
Blodtypeattest 700 kr
Tolkeattest (anmodning om fritagelse for gebyr – regionen betaler lægen direkte). 700 kr
High school attest. 1500 kr
Værgemålsattest ved besøg 3000 kr
Værgemålsattest i klinikken 2000 kr

Konsultation for udlændinge/turister (ikke momsbelagte)
Pris
Konsultation á 15 minutter hos læge 800 kr
Konsultation á 15 minutter hos sygeplejerske 400 kr
Sygebesøg 1200 kr
Kørselstakst til sygebesøg 10 kr/pr. km
Forsikringsattester (momsbelagte, tillægges 25% moms) Pris (pris inkl moms)
FP 220 (blodtryks- og lipidattest) 1500 kr
FP 230 (HIV-antistof test) 1250 kr
FP 300 (begyndelsesattest) 1250 kr
FP 350 og FP 360 (statusattester til forsikring). 1500 kr
FP 401 (lægeattest ved nedsat erhvervsevne) 1500 kr
FP 410 (funktionsattest) 1500 kr
FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480 og FP 490 3000 kr
FP 500 og 510 2250 kr
Helbredsattest for jernbanepersonale 2250 kr
Helbredskontrol i forbindelse med natarbejde 2250 kr
Særlige gebyrer Gebyrsats
Gebyr for EAN-fakturering af arbejdsgiverbetalte attester 100 kr
Rykkergebyr for ubetalte regninger pr. rykker 100 kr
Kompensationsgebyr ved rykkerudstedelse (EU-bestemt takst) 310 kr
1. kopi af din journal på USB som du udleverer og henter 0 kr
2. kopi og efterfølgende kopier af din journal (også til anden part, fx advokat) 300 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser på private ydelser pr. 1. april 2023

Betalingsmetoder:
Du kan betale med Dankort, kontant eller med mobilepay i lægehuset.