Om vanedannende medicin:

Den 18. marts 2018 har Sundhedsstyrrelsen udsendt endnu et cirkulære om praktiserende lægers ordination af afhængighedskabende lægemidler.

Hensigten er at beskytte og begrænse afhængighed og forbrug af afhængighedskabende medicin.

Er du i behandling med denne slags medicin (der er rød trekant på æsken), så skal du møde personligt op i klinikken for at få fornyet recepten.

Dette kan ikke lade sig gøre ved telefonisk- eller mail konsultation.
Ved konsultationen lægges der en plan for forbruget af den vanedannende medicin og vurderes om mængden er fornuftig.
Kun i helt specielle tilfælde ses bort fra det personlige fremmøde ved receptudskrivelse af afhængighedskabende lægemidler:

  • Dolol, mandolgin, Nobligan, Tadol, Tradolan
  • Morfin, Contalgin, Oxycontin, Oxynorm, Oxycodone
  • Metadon, Ketogan, Fentanyl, Buprenorfin
  • Oxapax, Oxabez, Aplrox, Stesolid
  • Stilnoct, Imovane, Imoclone
  • Concerta, Medikinet, Ritalin, Motiron, Strattera
  • Gabapentin, Lyrica, Regenon
  • Med flere idét listen ikke er udtømmende